Rektorat, 11.01.2019

Magistarski rad/ Radmila Ivanović/ Ekonomski fakultet 

Student magistarskih studija Radmila Ivanović, dosije br. M 08/350, uradila je magistarski rad na temu "Model sistema poslovne inteligencije za analizu međubankarskog platnog prometa"

 

Mentor: Prof. dr Ljiljana Kašćelan

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti.

15 dana, od 11. 1.  do 26. 1. 2019. godine

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.