Rektorat, 23.01.2019

Magistarski rad/ Dragutin Božović/ Pravni fakultetMagistarski rad Dragutina Božovića, pod naslovom „Pravni aspekt pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana EU“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.