Rektorat, 23.01.2019

Magistarski rad/ Sanja Došljak/ Pravni fakultetMagistarski rad Sanje Došljak, pod naslovom „Uslovna osuda u krivičnom pravu Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.