Rektorat, 24.01.2019

Magistarski rad/ Duška Nikolić/ Fakultet za turizam i hotelijerstvo 

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Nikolić Duška pod nazivom “Perspektive razvoja ekoturizma u klasteru Budva- Bar- Ulcinj“ nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 24.01.2019.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.