Rektorat, 01.12.2015

Odbrana doktorske disertacije / Prirodno - matematički fakultet / mr Nevena Mijajlović01.12.2015.  Prirodno - matematički fakultet


 

Mr  Nevena Mijajlović braniće doktorsku disertaciju ,,Metodi za rješavanje kvazivarijacionih nejednakostiu petak 04. 12. 2015. godine,  u 12 sati u sali broj 107 A, zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Milojica Jaćimović, red. prof. Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor;

2.  Dr Vera Kovačević-Vujčić, red. prof. u penziji Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu;

3.  Dr Oleg Obradović, red. prof. Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;

4.  Dr Radoje Šćepanović, red. prof. u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;

5.  Dr Milenko Mosurović, red. prof.  Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici.