Rektorat, 08.02.2019

Magistarski rad/ Marina Mihaljević/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Marina Mihaljević, javno će braniti magistarski rad na temu: “UPRAVLJANJE IMOVINSKIM RIZICIMA U VELIKIM PREDUZEĆIMA U CRNOJ GORI, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vladimir Kašćelan, predsjednik
  2. Prof. dr Safet Kozarević, mentor
  3. Prof. dr Milan Lakićević, član

Odbrana će se održati dana 01.03.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu Fakultetu u Podgorici.