Rektorat, 11.02.2019

Magistarski rad/ Krsto Pešić/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

Student magistarskih studija Krsto Pešić, dosije br. M 24/16, uradio je magistarski rad na temu "Komparativna analiza indikatora poslovanja banaka na crnogorskom tržištu"

 

Mentor : Prof. dr Slobodan Lakić

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti.

15 dana, od 11. 02.  DO 27. 02. 2019. GODINE

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta i Biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.