Rektorat, 11.02.2019

Magistarski rad/ Bojan Minić/ Filološki fakultetMagistarski rad Bojana Minića pod nazivom Stilogenost i stilematičnost glasova crnogorskog jezika na primjerima iz književnoumjetničkog funkcionalnog stila  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.