Rektorat, 12.02.2019

Magistarski rad/Jelena Radonjić/Fakultet za turizam i hotelijerstvoObavještava se javnost da će kandidat Radonjić Jelena javno braniti magistarski rad pod nazivom "Vrednovanje efekata turističkog razvoja i njihov uticaj na životnu sredinu na primjeru nacionalnog parka “Lovćen”", pred Komisijom u sastavu:

 

Prof. dr Aleksa Vučetić, predsjednik Komisije,

Prof. dr Vesna Vujačić, mentor,

Prof. dr Đurđica Perović, član.

 

Odbrana će se održati dana 15.02.2019. godine sa početkom u 14:30 časova, u Svečanoj sali Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotor.