Rektorat, 15.02.2019

Magistarski rad/Jelena Cvijović/Pravni fakultetMagistarski rad Jelene Cvijović, pod naslovom „Otkrivanje i razrješavanje krivičnih djela privrednog kriminaliteta“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gorte.