Rektorat, 15.02.2019

Magistarski rad/ Haris Mekić/Pravni fakultetMagistarski rad Harisa Mekića, pod naslovom „Uloga notara u vanparničnom postupku“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gorte.