Rektorat, 20.02.2019

Magistarski rad/ Radmila Ivanović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Radmila Ivanović, javno će braniti magistarski rad na temu: MODEL SISTEMA POSLOVNE INTELIGENCIJE ZA ANALIZU MEĐUBANKARSKOG PLATNOG PROMETA, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Biljana Rondović, predsjednik
  2. dr Ljiljana Kašćelan, mentor
  3. dr Slobodan Lakić, član

Odbrana će se održati dana 26.02.2019.godine sa početkom u 13:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.