Rektorat, 20.02.2019

Magistarski rad/Milica Nenezić/Ekonomski fakultet 

Ekonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Milica Nenezić, javno će braniti magistarski rad na temu: Analiza primjene i perspektive razvoja mrežnog marketinga u Crnoj Gori, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vesna Karadžić, predsjednik
  2. Prof. dr Božo Mihailović, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 05.03.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.