Rektorat, 20.02.2019

Magistarski rad/Darja Kraljević/Biotehnički fakultet 

 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještava se javnost da se magistarski rad: “Sezonska dinamika populacije muve masline Bactrocera oleae Gmelin (Diptera: Tephritidae) na području Valdanosa i Bara", kandidatkinje Darja Kraljević  nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta;

 

BIOTEHNIČKI FAKULTET 

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE