Rektorat, 27.02.2019

Doktorska disertacija/ Halit Maloku/Medicinski fakultetUniverzitet Crne Gore

Medicinski fakultet

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mr sci HALIT MALOKU, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

»Uporedna analiza laser hemoroidoplastike (LHP) i otvorene hemoroidektomije«

pred Komisijom u sastavu:

  • dr Miodrag Radunović, predsjednik
  • dr Ranko Lazović, mentor
  • dr Hasan Ahmeti, član

Odbrana će se održati dana 04.03.2019. godine (ponedeljak) u 12,00 sati u Amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat) u Podgorici.