Rektorat, 28.02.2019

Odbrana polaznih istraživanja/Ilir Gilarev/Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića obavještava javnost:

Student doktorskih studija mr Ilir Gllareva, braniće polazna istraživanja na temu: “Usvajanje plivačkog znanja u zavisnosti od morfološkog, motoričkog i kognitivnog statusa dece predškolskog uzrasta” pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

  • prof. dr Dejan Madić, mentor
  • prof. dr Kemal Idrizović, član
  • prof. dr Stevo Popović, član.

Odbrana će se održati u srijedu, 13.03.2019. godine u 12:00 časova u sali 14.II, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.