Rektorat, 28.02.2019

Odbrana polaznih istraživanja/Gentiana Beqa Ahmeti/Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića obavještava javnost:

Student doktorskih studija mr Gentiana Beqa Ahmeti, braniće polazna istraživanja na temu: “Efekti specijalizovanog aerobik programa na pozitivan varijabilitet morfoloških, motoričkih, kardio i biohemijskih parametara” pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

  • prof. dr Kemal Idrizović, mentor
  • prof. dr Duško Bjelica, član
  • prof. dr Stevo Popović, član.

Odbrana će se održati u srijedu, 13.03.2019. godine u 13:00 časova u sali 14.II, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.