Rektorat, 05.03.2019

Magistarski rad/ Milena Orlandić/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Milena Orlandić, javno će braniti magistarski rad na temu:Efekti primjene Sporazuma o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije na primjeru trgovine vinom u regionu, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Gordana Đurović, predsjednik
  2. dr Mijat Jocović, mentor
  3. dr Nikola Milović, član

Odbrana će se održati dana 07.03.2019.godine sa početkom u 08:30 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici