Rektorat, 07.03.2019

Doktorska disertacija/Stefan Vujović/ Elektrotehnički fakultet 
UNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

MSc Stefan Vujović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

 

"Analiza, implementacija i primjena gradijentnih algoritama za rekonstrukciju kompresivno odabranih signala"

 

dana 19. 03. 2019. godine u 11:30 00 sati

 

u Laboratoriji za digitalnu obradu signala na Elektrotehničkom  fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

 

  • Dr Srđan Stanković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  • Dr Miloš Daković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  • Dr Irena Orović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član