Rektorat, 13.03.2019

Magistarski rad/ Krsto Pešić/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Krsto Pešić, javno će braniti magistarski rad na temu:Komparativna analiza indikatora poslovanja banaka na crnogorskom tržištu, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Milan Lakićević, predsjednik
  2. Prof. dr Slobodan Lakić, mentor
  3. Docent dr Mirjana Kuljak, član

Odbrana će se održati dana 20.03.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.