Rektorat, 04.12.2015

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Slađana Mijanović04.12.2015.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo


 

Slađana Mijanović, broj indeksa 27/T-2008, braniće magistarski rad  “Uticaj turizma na transformaciju starih urbanih jezgara Kotora, Perasta i Budve sa sociološkog aspekta“  04.12.2015.g. u 13 časova, u sali  br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Simo Elaković, predsjednik Komisije,
Prof. dr Darko Antović, mentor, 
Doc. dr Vesna Vujačić, član.