Rektorat, 29.03.2019

Magistarski rad/ Jelena Cvijović/Pravni fakultetMagistrantkinja Jelena Cvijović, braniće magistarski rad pod naslovom „Otkrivanje i razrješavanje krivičnih djela privrednog  kriminaliteta“, dana, 03.04.2019.godine u 11h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji)

2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)