Rektorat, 05.04.2019

Magistarski rad/ Dragutin Božović/ Pravni fakultetMagistrand Dragutin Božović, braniće magistarski rad pod naslovom „Pravni aspekt pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana EU“, dana, 09.04.2019.godine u 16h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Ranko Mujović-Predsjednik Komisije,mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Bojana Lakićević Đuranović-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)