Rektorat, 05.04.2019

Magistarski rad/ Sanja Došljak/ Pravni fakultetMagistrantkinja Sanja Došljak, braniće magistarski rad pod naslovom „Uslovna osuda u krivičnom pravu“, dana, 10.04.2019.godine u 14h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji)

2.Prof.dr Zoran Stojanović-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u penziji)

3.Prof.dr Velimir Rakočević-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)