Rektorat, 09.04.2019

Magistarski rad/ Duško Nikolić/ Fakultet za turizam i hotelijerstvoObavještava se javnost da će kandidat Duško Nikolić javno braniti magistarski rad pod nazivom "Perspektive razvoja ekoturizma u klasteru Budva-Bar-Ulcinj", pred Komisijom u sastavu:

 

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Aleksa Vučetić, mentor,

Prof. dr Vesna Vujačić, član.

 

Odbrana će se održati dana 16.04.2019. godine sa početkom u 13 h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotor.