Rektorat, 18.04.2019

Magistarski rad/ Irena Bogićević/ Filozofski fakultetIrena Bogićević,  javno će braniti magistarski rad Saradnja škole i porodice djece sa smetnjama u razvoju u prvom i drugom ciklusu osnovne škole,  pred Komisijom u sastavu:

1. Prof dr. Čedo Veljić, Filozofski fakultet Nikšić
2. Prof. dr Tatjana  Novović, Filozofski fakultet Nikšić
3. Doc. dr  Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se 24. 04. 2019. godine u 14 i 30 časova u svečanoj sali Filozofskog fakultet

Broj posjeta : 300