Rektorat, 25.04.2019

Doktorska disertacija/ Jovan Gardašević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

 

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Jovana Gardaševića pod nazivom: „Senzomotorne performanse dominantne i nedominantne ruke kod vrhunskih sportista“ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

 

  1. Prof. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu
  4. Prof. dr Selcuk Akpinar, Fakultet za obrazovanje Univerziteta u Nevšehiru
  5. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

 

nalaze se u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.


--

Broj posjeta : 650