Rektorat, 08.12.2015

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Teodora Gojšin08.12.2015.  Arhitektonski fakultet


 

Teodora Gojšin, spec.sci.arch.,  javno će braniti magistarski rad  “Brownfild projekti i njihov uticaj na transformaciju urbanih sredina sa posebnim osvrtima na obalna područja”  pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Rifat Alihodžić, vanredni profesor UCG, predsjednik

2.  Dr Veljko Radulović, docent UCG, član

3.  Dr Goran Radović, vanredni profesor, mentor i član

Odbrana će se održati  15.12.2015. godine u 12:00 sati, u sali 102, na  Arhitektonskom  fakultetu.