Rektorat, 06.05.2019

Magistarski rad/ Jovana Tošković/ Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija Jovana Toškovićdosije broj  m 12/92, uradila  je magistarski rad na temu: "Zloupotreba dominantnog položaja učesnika na tržištu kroz formiranje predatorskih cijena"

 

Mentor : prof. dr Svetlana Rakočević

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

 

15 dana, od 06.05. do 20.05.2019. godine

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  Biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

Broj posjeta : 316