Rektorat, 08.05.2019

Magistarski rad/ Milica Fuštić/ Pomorski fakultet Kotor 

Pomorski fakultet Kotor daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Kandidat Milica Fuštić javno će braniti magistarski rad “Teorijsko metodološki okvir korišćenja menadžmenta u formiranju strategije morskih luka”  dana 13.05. 2019.  godine (ponedjeljak), sa početkom u 12,00 časova.  

 

Kandidat  će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Fakulteta dana 20.03. 2019. godine u sastavu:

 

- Prof.dr Veselin Drašković, Pomorski fakultet, Kotor, predsjednik,

- Doc.dr Senka Šekularac Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, član,

- Prof.dr Mimo Drašković, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

         

 

 Kotor, 7.05.2019. godine

                                                                                 Pomorski fakultet Kotor

                                                                          Postdiplomske magistarske studije

Broj posjeta : 303