Rektorat, 08.12.2015

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Radisav Mumović08.12.2015.  Biotehnički fakultet


 

Magistarski rad „Morfološke karakteristike domaćeg brdskog konja u Crnoj Gori“, kandidata Mumović Radisava, sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi se u biblioteci Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.