Rektorat, 15.05.2019

Magistarski rad/ Jelena Tomašević/ Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija  Jelena  Tomašević, dosije broj  m 2/17, uradila  je magistarski rad na temu:

" Uticaj ekonomsko-demografskih faktora na obim matematičke rezerve i finansijskih plasmana kompanija životnog osiguranja u zemljama Zapadnog Balkana "

mentor : prof. dr Milijana Novović Burić

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

 

15 dana, od 15. maja  do 31. maja 2019. godine

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

 

Broj posjeta : 220