Rektorat, 17.05.2019

Magistarski rad/ Ćazim Alković/ Ekonomski fakultet 

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore  obavještava javnost:

Kandidat Ćazim Alković, javno će braniti magistarski rad na temu:Procesni pristup u funkciji smanjenja rizika bezbjednosti informacija u Upravi pomorske sigurnosti, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Anđelko Lojpur, predsjednik
  2. Prof. dr Milan Perović, mentor
  3. Prof. dr Zdravko Krivokapić, član

Odbrana će se održati dana 27.05.2019.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 192