Rektorat, 17.05.2019

Magistarski rad/ Bojan Pejović/ Ekonomski fakultet 

Ekonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Bojan Pejović, javno će braniti magistarski rad na temu:Ekonometrijsko modeliranje i prognoza kamatne stope na primjeru Crne Gore, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Rakočević, predsjednik
  2. Prof. dr Vesna Karadžić, mentor
  3. Docent dr Saša Vujošević, član

Odbrana će se održati dana 27.03.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

 

Broj posjeta : 226