Rektorat, 20.05.2019

Magistarski rad/ Miroslav Jovović/ Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija Miroslav Jovović, dosije broj  m 13/155, uradio  je magistarski rad na temu:

"Mjerenje i ocjena kvaliteta usluga u elektronskom bankarstvu na primjeru Crne Gore "

mentor : prof. dr Slobodan Lakić

 

rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

15 dana, od 20. maja  do 5. juna 2019. godine

eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

 

 

Broj posjeta : 220