Rektorat, 27.05.2019

Magistarski rad/ Anđela Radinović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Anđela Radinović, javno će braniti magistarski rad na temu:Uzroci i posljedice migracija: studija slučaja migracija u ekonomski razvijene zemlje Evropske unije, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Gordana Đurović, predsjednik
  2. dr Milivoje Radović, mentor
  3. dr Žarko Božović, član

Odbrana će se održati dana 03.06.2019.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 202