Rektorat, 28.05.2019

Magistarski rad/ Tamara Jašović/ Muzička akademija 

 

Zakazuje se javna odbrana magistarskog rada Tamare Jašović, studenta postdiplomskih studija na Muzičkoj akademiji na Cetinju, za dan 06. jun 2019.godine, sa početkom u 10,00 časova, u koncertnoj  sali Muzičke akademije  na Cetinju.

 

TEMA MAGISTARSKOG RADA

»KOHERENTNOST  SOLISTE I PIJANISTE PRILIKOM INTERPRETACIJE POEMA UZ MUZIČKU PODLOGU U DJELIMA RIHARDA ŠTRAUSA«

 

 

ČLANOVI  KOMISIJE:

 

  1. vanr. prof. Aleksej Molčanov
  2. vanr prof. Jelena Martinović Bogojević
  3. docent, Nataša Popović – mentor
  4. docent, Tajana Krkeljić
  5. docent, Vladimir Domazetović

 

 

                                                             PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                            D E K A N,

                                                          vanr.prof. Bojan Martinović

Broj posjeta : 186