Rektorat, 28.05.2019

Doktorska disertacija/ Nikola Baša/ Građevinski fakultetVIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OBAVJEŠTAVA

 

Da će mr Nikola Baša, dipl.inž.građ., student doktorskih studija i stručni saradnik  Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom „Efekti preraspodjele uticaja na granična stanja kontinualnih greda armiranih FRP armaturom“, u utorak 04.06.2019.godine, u „Svečanoj sali Tehničkih fakulteta“ (zgrada Tehničkih fakulteta) Univerziteta Crne Gore u Podgorici, sa početkom u 11,00 časova.

 

Mr Nikola Baša, braniće doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu:

  1.  
  2. Prof.dr Mladen Ulićević, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  3. Prof.dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  4. Prof.dr Snežana Marinković, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  5. Prof.dr Srđan Janković, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  6. Prof.dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;
Broj posjeta : 325