Rektorat, 14.05.2019

Magistarski rad/ Miroslav Ćalasan/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2 Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine) magistarski rad kandidata Miroslava Ćalasana pod naslovom Zloupotreba islama u terorističke svrhe: Islamska država (ISIS), izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Bibliotici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 111