Rektorat, 04.06.2019

Magistarski rad/ Ljiljana Jašović/ Filozofski fakultet 

Magistarski rad Analiza prirodnih i antropogenih elemenata kao resursa za razvoj turizma opštine Nikšić, kandidatkinje Ljiljane Jašović,  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 4. 6. 2019. godine

Broj posjeta : 317