Rektorat, 03.06.2019

Magistarski rad/ Katarina Puletić/ Filozofski fakultetKatarina Puletić,  javno će braniti magistarski rad Partnersko djelovanje porodice i vrtića kao osnova efikasnog inkluzivnog modela,  pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Tatjana Novović , Filozofski fakultet Nikšić
  2. dr Nada Šakotoić , Filozofski fakultet Nikšić
  3. dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se 12. 07. 2019. godine u 11 h u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Nikšić,  3. 06. 2019. godine

Broj posjeta : 128