Rektorat, 06.06.2019

Doktorska disertacija/ Jovan Gardašević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

OBAVJEŠTAVA

 

 

Javnost da će kandidat mr Jovan Gardašević javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: "Senzomotorne performanse dominantne i nedominantne ruke kod vrhunskih sportista”, pred Komisijom u sastavu:

-              Prof. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, predsjednik;

-              Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, mentor;

-              Prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, član;

-              Prof. dr Selčuk Akpinar, Fakultet za obrazovanje odsjek Fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Nevšehiru, član;

-              Prof.dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, član.

Odbrana će se održati dana 13.06.2019. godine sa početkom u 10:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.Broj posjeta : 349