Rektorat, 11.06.2019

Magistarski rad/Miroslav Radulović/Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Miroslav Radulović, javno će braniti magistarski rad na temu:Računovodstveni koncepti formiranja cijena uslužnih preduzeća, pred komisijom u sastavu:

Prof. dr Milan Lakićević, predsjednik

Prof. dr Ana Lalević Filipović, mentor

Prof. dr Milorad Jovović, član

Odbrana će se održati dana 25.06.2019.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

 

Broj posjeta : 277