Rektorat, 13.06.2019

Polazna istraživanja/ mr Marko Savić/ Fakultet političkih naukaStudent doktorskih studija mr Marko Savić, braniće polazna istraživanja na temu: „Meka moć u savremenim međunarodnim odnosima: Komparativna analiza meke moći Rusije i Turske na Zapadnom Balkanu“ pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

 

  Prof. dr Srđan Darmanović, predsjednik Komisije

  Prof. dr Boris Vukićević, mentor

  Prof. dr Đorđe Borozan, član Komisije

  

Odbrana će se održati u petak, 14.06.2019. godine u 17:00 časova, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

 

Broj posjeta : 302