Rektorat, 19.06.2019

Magistarski rad/ Aleksandra Kaluđerović/ Biotehnički fakultet 

Obavještava se javnost da se magistarski rad:Efekat različitih vrsta đubriva na proizvodnju crnog luka (ALIUM CEPA L.)”, kandidata Kaluđerović Aleksandra, nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta, na uvid javnosti.

Broj posjeta : 131