Rektorat, 20.06.2019

Magistarski rad/ Milica Mrvošević/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Milica Mrvošević

DOSIJE BROJ  M 15/17

URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

 

 

" ŽIVOTNO OSIGURANJE U FUNKCIJI MATERIJALNE SIGURNOSTI GRAĐANA

U CRNOJ GORI"

 

 

Mentor : Prof. dr Milijana Novović Burić

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

15 dana, od 24. 06.  DO 10. 07. 2019. GODINE

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

 

Broj posjeta : 228