Rektorat, 24.06.2019

Magistarski rad/ Jelena Brnović/ Prirodno-matematički fakultet 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Magistarski rad pod nazivom „Mogućnost primjene epilitičnih dijatomeja u procjeni ekološkog statusa planinskih jezera Crne Gore na primjeru studije Crnog jezera“ kandidata Jelene Brnović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 24. 06. 2019. godine.

 

 

Iz DEKANATA PMF-a

Broj posjeta : 257