Rektorat, 24.06.2019

Doktorska disertacija/ Aladin Crnkić/ Prirodno-matematički fakultetUniverzitet Crne Gore

Prirodno-matematički fakultet u Podgorici

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Mr  ALADIN CRNKIĆ brani doktorsku disertaciju pod nazivom

 

Kolektivno ponašanje i samoorganizacija u mrežama povezanih oscilatora

 

pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Vladimir Jaćimović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore – mentor;
  2. Dr David Kaljaj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  3. Dr Predrag Miranović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  4. Dr Igor Đurović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  5. Dr Marija Mitrović Dankulov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu.

 

Odbrana će se održati u utorak 02. 07. 2019.godine sa početkom u 10 sati u Sali 225 zgrada Tehničkih fakulteta.

Broj posjeta : 388