Rektorat, 25.06.2019

Magistarski rad/ Danijela Marković/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice obavještava javnost:

Kandidatkinja Danijela Marković, javno će braniti magistarski rad na temu: Komunikacija kao determinanta menadžmenta ljudskih resursa sa osvrtom na komunalne djelatnosti, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Ljubinko Dedović, predsjednik
  2. dr Žarko Božović, mentor
  3. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 03.07.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 293