Rektorat, 27.06.2019

Magistarski rad/ Aleksa Delibašić/ Pravni fakultetMagistrand ALEKSA DELIBAŠIĆ braniće magistarski rad pod naslovom „PRAVO DJETETA NA MIŠLJENJE“, dana, 04.07.2019.GODINE U 11H, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

 

1.PROF.DR ZORAN RAŠOVIĆ- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.PROF.DR RADOJE KORAĆ- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.PROF.DR MAJA KOSTIĆ MANDIĆ- član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Broj posjeta : 220